97 11 43 46 // ungdomsskolen@mariagerfjord.dk

Forsikring og ansvar

FORSIKRING OG ANSVAR I MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE

Alt privat udstyr til Ungdomsskolens aktiviteter medbringes på eget ansvar, og forældre/elever må selv sørge for at have en forsikring, der dækker skade på medbragt udstyr.

Ungdomsskolen bærer ikke ansvar for de ejendele, som de unge måtte medbringe.
Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler mv.

Ungdomsskolen har ej heller forsikring, der dækker de unges ting i forbindelse med bortkommet eller beskadiget udstyr.

De unge er ligesom voksne erstatningsansvarlige for skader, som de måtte forvolde på andre mennesker og andres ejendele. Dette ansvar gælder både ved aktiviteter i Ungdomsskolen og ved aktiviteter, der afholdes uden for Ungdomsskolens normale matrikler, eksempelvis udflugter, lejrskoler og rejser i ind- og udland.

Man bør altid undersøge de konkrete forsikringsmæssige forhold i sit eget forsikringsselskab, hvis man er i tvivl om noget.

Ungdomskolen opfordrer til, at alle unge har en fritidsulykkesforsikring.