97 11 43 46 // ungdomsskolen@mariagerfjord.dk

Samtykkeerklæring vand

Forældreaccept
Med en underskrevet forældreaccept tillader du at dit barn må deltage i vand-aktiviteter i Ungdomsskolen.
Samtidig bekræfter du blandt andet også om dit barn kan svømme.
Skal underskrives før dit barn kan deltage i vand-aktiviteter.

Samtykkeerklæring vedr. vand